-A A+

2012 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.04.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi.
  2. Daimi Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  3. İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  4. Fatih İlçesi sınırları dahilinde, özel mülkiyetteki ağaçların budama ve gerekli hallerde kesimi işlemleri için hazırlanan ücret tarifeleri ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde 2 adet boş Zabıta Memuru kadrosunda derece değişikliği yapılabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  6. 5393 Sayılı Belediye kanunun18 /f maddesi gereğince Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  7. Belediyemizin kardeş şehri Lübnan Cumhuriyeti Trablus Belediyesi tarafından yapılan daveti üzerine; Başkanlığımızın söz konusu daveti değerlendirmesi neticesinde, Belediyelerimizin arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacı ile gerçekleştirilmesi düşünülen İnceleme gezisi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünüm teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin