-A A+

2012 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.01.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel yapıların, Kamu hizmet binalarının ve ibadethanelerin bahçe ve yeşil alanlarının bakım, onarım ve Peyzaj düzenlemeleri hizmetlerinin İlçemize yakışır bir şekilde olması gerekmektedir. Bütün bu hizmetlerin kesintisiz yerine getirilebilmesi amacıyla Fatih 1. bölge ve 2. bölge bakım ve onarım işleri’nin, hizmet dağılımının ve mali ödeneklerinin 2012, 2013 ve 31 Ağustos 2014 tarihine kadar devam etmesi hususu ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
 2. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline 2012 mali yılında yapılacak fazla mesai ücretinin verilmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.
 3. Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan Fatih İlçe Müftülüğünce çevre düzenlenmesi yapılan çeşitli birimlerin iç avlularında kullanılmak üzere 70 adet tente temin edilebilmesi ile ilgili taleplerinin karşılanması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 4. Nikah akit ücretlerinin yeniden tespit edilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi
 5. Fatih, Yeni Hırka-i Şerif Eski: Keçeci Karabaş Mahallesi 1604 ada, 15 parsel sayılı 75,73 m ² alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.
 6. Fatih-Eski: Canbaziye Yeni: Silivrikapı Mah, 1341 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Silivrikapı Semt Konağı ile, Fatih –Sinanağa Yeni: Zeyrek Mahallesi, 2410 ada, da Kadı Çeşme parkı içinde bulunan Semt Konaklarına “PTT Genel Müdürlüğü tarafından bila bedel 10 yıl (on yıl) süreyle ödeme noktasının konulması ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.
 7. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanması hakkında Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. Belediyemizde 2012 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele 15.01.2012 tarihinden itibaren ödenecek ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 9. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde münhal bulunan 9 adet boş memur kadrosu ile 100 adet boş işçi kadrosunun iptal edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 10. Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 2012 yılı ücret tarifesinde belirlenmeyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ekte sunulan ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 11. Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 2012 yılı ücret tarifesinde belirlenmeyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ekte sunulan Ekspertiz Ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin