-A A+

2013 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI 2013 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.12.2013 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Belediyemizce yürütülmekte olan Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri 2013-2014 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Fen işleri Müdürlüğünün teklifi.
  2. Belediyemizin 2014 yılı Ruhsat ücret tarifesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.
  3. Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  4. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 26 pafta, 33 ada, 30 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
  5. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 213 pafta, 865 ada, 22 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
  6. Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi 144 pafta, 785 ada, 2 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin