-A A+

2013 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI 2013 YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.10.2013 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Fatih Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  2. Fatih Belediyesi 2014 yılı Yıllık Performans Programı ile ilgili Strateji Müdürlüğünün teklifi.
  3. Fatih-Kalenderhane Mahallesi, 668 ada, 43 parsel sayılı 107.19m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin