-A A+

2013 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI 2013 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.09.2013 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanması ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 2. Fatih İlçesi 3. Bölge Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım İşi’nin hizmet dağılımının ve mali ödeneklerinin devam etmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
 3. Süleymaniye Yenileme Alanı Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 4. Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında hizmet gereği müktesiplerine göre boş ve dolu memur kadrolarında derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünün teklifi.
 5. Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, 355 pafta, 1409 ada, 9 parselde 2 adet beton köşk tipi Trafo Merkezi yeri olarak ayrılmasına ve bu alanın BEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 6. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 2385ada, 71 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 7. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 54 ada, 15 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 8. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 62 pafta, 86 ada, 32 ve 33 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 9. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 218 ada, 19 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 10. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 727 ada, 6 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 11. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 865 ada, 22 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 12. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 1228 ada 24 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 13. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 170 ada, 25 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 14. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 2309 ada 15 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 15. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 2639 ada, 2, 3 ve 6 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 16. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama ile 670 ada 31,46,47 parsellere, 1785 ada 6, 36, 37 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin