-A A+

2013 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI 2013 YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.01.2013 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Belediyemiz Meclisinin, 2013 yılı çalışma takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2013 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2013 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 6. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, 2 adet boş memur kadrosunun ünvan ve derece değişikliği ile 5 adet dolu memur kadrosunda da mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 7. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan araçların ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle 5 adet otobüs alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 8. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanması ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. Yedikule-Yenikapı III.Etap Yenileme Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 10. Yedikule-Yenikapı III.Etap Yenileme Avan Proje Tadilatı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. Hüsambey-Kırkçeşme Yenileme Alanı Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin