-A A+

2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI 2013 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04.02.2013 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline 2013 mali yılında yapılacak fazla mesai ücretinin verilmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.
  2. Fatih-Hırka-i Şerif Mahallesi, 450 pafta, 2089 ada, 24 parsel sayılı 287.81m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Üssü” yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri hususunda karar alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  3. Fatih Kaymakamlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere yakıt ikmallerini de sağlayacak şekilde 1 adet araç kiralama suretiyle karşılanması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
  4. 5393 sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi uyarınca, yasada belirlenen kadro karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  5. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, 1 adet THS sınıfı boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği ile 3 adet Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosunun iptal edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin ihtiyaç halinde satışı için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklif.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin