-A A+

2014 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2014 YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 13.10. 2014 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 227 pafta,1098 ada, 36 ve 37

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1134 ada, 64 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 305 pafta, 1160 ada, 195, 196

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

4- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1167 ada, 24 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

5- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1177 ada, 135 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

6- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 300 pafta,1191 ada, 174 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

7- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 309 pafta,1203 ada, 8 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

8- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 315 pafta,1225 ada, 2 ve 8 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

9-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1329 ada, 54, 118 parsellere itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

10- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 33 ve 74 parsellere itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

11-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 73 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

12- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 20 pafta, 7 ada, 1 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

13- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 60 pafta, 72 ada, 37 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

14- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 160 ada, 7 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

15- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 18 pafta, 218 ada, 57 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

16- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 135 pafta,689 ada, 29 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

17- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 187 pafta,926 ada, 47 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

18- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 169 pafta,934 ada, 17 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

19- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 287 pafta,955 ada, 53 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

20- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 111 pafta,994 ada, 5 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

21- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1019 ada, 34 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

22- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1072 ada, 31parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

23- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 329 pafta,1072 ada, 58, 59, 59

parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

24- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 334 pafta,1074 ada, 23 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

25- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1342 ada 25, 26, 48 ve 50

parsellerin itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

26- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 83,93 parsellerde itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

27- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1415 ada, 7 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

28- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1439 ada, 13-37 parsellerde itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

29- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1477 ada, 40 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

30-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,19,20,22

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

31- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,23 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

32- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,195 pafta,1520 ada, 5, 19, 31, 48

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

33- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 178 pafta, 1531 ada,28 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

34- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 177 pafta, 1541 ada,31parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

35- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 375 pafta, 1551 ada,46 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

36- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,375pafta,1552 ada,7,28,51parsellerde

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

37- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,375pafta,1553 ada, 44, 56, 58

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

38- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1559 ada 7,8,17,18,19 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

39- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1468 ada, 92,94 parsellerde itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

40- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1497 ada 20,22,27 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

41- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1501 ada 1,2,5,6,7,15,20,26,

28,29,31,34 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

42- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1501 ada, 28

parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

43- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2010 ada, 121 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

44- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2385ada 233 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

45- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2704 ada,14, 17 ve 22 nolu parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

46- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2867ada,2, 5, 14, 18, 25 ve 90 nolu

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

47- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,3007ada,162 nolu parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

48- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 472 pafta,2604 ada,1 ve 5parsellerde

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

49- Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2385 ada, 56 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma

Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

50-Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı BelediyeKanunun 18.maddesi gereğince, 3 adet dolu GİH sınıfı, 1 adet dolu YHS sınıfı ve 2 adet dolu SHS sınıfı memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

51-Fatih Belediyesi 2015 - 2019 yılları Stratejik Planı ve 2015 Mali yılı Yıllık Performans

Programı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

52-Fatih Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin