-A A+

2014 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2014 YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 13.10. 2014 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 227 pafta,1098 ada, 36 ve 37

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1134 ada, 64 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 305 pafta, 1160 ada, 195, 196

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

4- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1167 ada, 24 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

5- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1177 ada, 135 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

6- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 300 pafta,1191 ada, 174 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

7- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 309 pafta,1203 ada, 8 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

8- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 315 pafta,1225 ada, 2 ve 8 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

9-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1329 ada, 54, 118 parsellere itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

10- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 33 ve 74 parsellere itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

11-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 73 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

12- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 20 pafta, 7 ada, 1 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

13- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 60 pafta, 72 ada, 37 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

14- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 160 ada, 7 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

15- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 18 pafta, 218 ada, 57 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

16- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 135 pafta,689 ada, 29 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

17- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 187 pafta,926 ada, 47 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

18- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 169 pafta,934 ada, 17 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

19- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 287 pafta,955 ada, 53 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

20- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 111 pafta,994 ada, 5 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

21- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1019 ada, 34 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

22- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1072 ada, 31parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

23- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 329 pafta,1072 ada, 58, 59, 59

parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

24- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 334 pafta,1074 ada, 23 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

25- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1342 ada 25, 26, 48 ve 50

parsellerin itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

26- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 83,93 parsellerde itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

27- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1415 ada, 7 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

28- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1439 ada, 13-37 parsellerde itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

29- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1477 ada, 40 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

30-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,19,20,22

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

31- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,23 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

32- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,195 pafta,1520 ada, 5, 19, 31, 48

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

33- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 178 pafta, 1531 ada,28 parsele

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

34- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 177 pafta, 1541 ada,31parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

35- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 375 pafta, 1551 ada,46 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

36- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,375pafta,1552 ada,7,28,51parsellerde

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

37- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,375pafta,1553 ada, 44, 56, 58

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

38- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1559 ada 7,8,17,18,19 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

39- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1468 ada, 92,94 parsellerde itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

40- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1497 ada 20,22,27 parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

41- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1501 ada 1,2,5,6,7,15,20,26,

28,29,31,34 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

42- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1501 ada, 28

parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

43- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2010 ada, 121 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

44- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2385ada 233 parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

45- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2704 ada,14, 17 ve 22 nolu parsellere

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

46- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2867ada,2, 5, 14, 18, 25 ve 90 nolu

parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

47- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,3007ada,162 nolu parsele itiraz

dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

48- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 472 pafta,2604 ada,1 ve 5parsellerde

itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

49- Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2385 ada, 56 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma

Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

50-Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı BelediyeKanunun 18.maddesi gereğince, 3 adet dolu GİH sınıfı, 1 adet dolu YHS sınıfı ve 2 adet dolu SHS sınıfı memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

51-Fatih Belediyesi 2015 - 2019 yılları Stratejik Planı ve 2015 Mali yılı Yıllık Performans

Programı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

52-Fatih Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin