-A A+

2014 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2014 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.04.2014 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Meclis 1. Başkan Vekilliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. Meclis 2. Başkan Vekilliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. Lüzumu Kadar Divan Katipliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 4. Daimi Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 5. İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 6. Marmara Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 3 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 7. Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 8. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 9. Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi.
 10. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, 3 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği,1 adet boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yapı Denetim Şefliğinin lağvedilerek yapı denetim bürosunun iş ve işlemlerini yürütmek üzere “ Yapı Kontrol Müdürlüğü” oluşturulması ile “Strateji Geliştirme Müdürlüğü” nün lağvedilerek bu müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmek üzere Strateji Geliştirme Şefliği oluşturularak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlanması ve 1.derece Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun unvan değişikliği yolu ile 1.derece Yapı Kontrol Müdürü olarak değiştirilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 12. Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak ve sözleşme metni imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin