-A A+

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2014 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.07.2014 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  2. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  3. Sulukule Yenileme Projesi kapsamında 6 no’lu Ek protokol gereğince 2525 ada 9 parselde bulunan maliklere sübvansiyon bedelinin yarısı olan 75.394,20 TL bedelin ödenmesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. Şeyh Resmi (Darülşafaka) Yenileme Alanı Revizyonu Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. Fatih İlçesi Seyit Ömer Mahallesi, Köprülüzade Sokağında bulunan 408 pafta 1756 ada 23 parsel sayılı 278.33m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin Belediye memur ve mensuplarına Lojman olarak kiraya verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  6. SGK adına kayıtlı taşınmazlar 1068 ada 51, 52 parseller ile 1139 ada, 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 parseller ve 1142 ada 1-2 parsel ile Belediyemiz adına 30.05.2014 tarihinde tescil edilen 2233 ve 2714 adalar arasındaki taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyemiz arasında gerçekleşecek trampa yoluyla deviri (takas) ve takas karşılığı oluşacak bedel farkının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Belediyemize ödenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  7. 2015 yılına sâri işler ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  8. Resmi, Özel Kurum ve Kişilere salon tahsis ücretlerinin uygulanabilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin