-A A+

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2015 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.12.2015 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Fatih- Nişanca Mahallesi, 115 pafta, 754 ada, 44 parsel sayılı 54,00m2 alanlı taşınmazın Fatih Belediyesi adına koşulsuz bedelsiz (hibe) şeklinde tapudan devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 2. 2016 yılında uygulanacak olan İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tezgah Kurma Bedelleri ve Belediyemiz sınırları içerisinde Televizyon, Film Çekim Ücret Tarifeleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 3. Makine ve Elektrik Bürosunun 2016 yılı ücret tarifesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 4. 2006 ada 23 parsel ile 29, 53, 50, 25, 19, 18, 16 parsellerin bir kısmına İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 5. 494-566 adaların bir kısmı-509-510-536-540-541-565-568-569-570-988 Adalar Onaylı Yenileme Avan Projelere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 6. 570 ada, revizyon ada avan proje ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. 117 ada 1 parsele İlişkin Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 8. 1901 ada 498 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 9. 2527 Ada 49 parsel bitişiği kadastral boşluk ve 1041 ada 10 ve 11 parsellerin bir kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 10. Yedikule-Yenikapı III. Etap Onaylı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 11. 2017 ada 8-9-10-15-16 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan tadilatı
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin