-A A+

2015 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.01.2015 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1- Belediyemiz Meclisinin, 2015 yılı çalışma takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 • 2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 • 3- Kapalıçarşı Yenileme Avan Projesi, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647 (kısmen), 2792 (kısmen), 2812 (kısmen), 2813, 2814 adaları kapsayan avan projesi ile 647 ada 30-31 parsellerde yer alan Sarnıçlı Han’a ait projeler 254 Ada Yenileme Avan Projesi, 2748 Ada Yenileme Avan Projesi, 2812 Ada Yenileme Avan Projesi,2718 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 • 4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 • 5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2015 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 • 6- Sağlık İşleri Müdürlüğünün, 2015 yılından itibaren uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri ile ilgili Sağlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 • 7- Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi 1827 ada, 44 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 8- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 55 ada, 10 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 9- Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 147 pafta, 104 ada, 6 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 10-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 193 pafta, 740 ada, 5 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 11-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 149 pafta, 798 ada, 17 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 12-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 15, 18 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 13-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2205 ada, 21 ve 22 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 14-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2258 ada, 1 ve 3 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 15-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2262 ada, 6, 11, 13 ve 68 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 16-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2301 ada, 4, 20 ve 24 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 17-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2415 ada, 40 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 18-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2426 ada, 3 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 19-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2567 ada, 1 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 20-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2607 ada, 27 ve 29 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 21-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2650 ada, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 22-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2654 ada, 4 ve 5 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 23-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2657 ada, 26 ve 27 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 24-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2686 ada, 15 ve 26 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • 25-Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2891 ada, 44 ve 83 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 • Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
  Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
  Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
  https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
  Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

  Warning

  Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

  Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin