-A A+

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02 ŞUBAT 2015
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1.Belediyemiz, Zabıta Müdürlüğü personeline, 2015 mali yılında yapılacak fazla mesai ücretinin verilmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

2.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 485 ada, 37 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 741 ada,75, 9, 10, 11, 12, 14 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

4.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,6 ve 38 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

5.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,16 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

6.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,26 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

7.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,32 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

8.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 27,28,77 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

9.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1500 ada 8,12,13,14 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

10.Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2115 ada,15 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

11. 07.11.2014 tarih 2014/247 sayılı alınan Meclis Kararında,694 ada 1-5-13-14 parsellere ilişkin, 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğun yeniden incelenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

12. 07.11.2014 tarih 2014/248 sayılı alınan Meclis Kararında,695 ada 5-6-7-8-9-10-31 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğun yeniden incelenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

13. 07.11.2014 tarih 2014/244 sayılı alınan Meclis Kararında, 799 ada 2-3-4-5-6-18-19-20-24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğun yeniden incelenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

14. 07.11.2014 tarih 2014/243 sayılı alınan Meclis Kararında, 817 ada 1-2-3-4-5-6-22-23-24-25-26-27 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğun yeniden incelenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

15. 05.12.2014 tarih 2014/278 sayılı alınan Meclis Kararında, 913 ada 74 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğun yeniden incelenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

16.“Mahalli İdarelerce yürürlüğe konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik taslağı” ile Disiplin Amirleri çizelgesi doğrultusunda hazırlanan Fatih Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin