-A A+

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2015 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.07.2015 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 164 Ada 1 Parselde 975,00 m² lik alanda demontable Prefabrik deponun yapılabilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı 103 adanın ada avan Projesi ile ilgili Etüd ve Proje Müdürünün teklifi.
 3. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,107 ada, 9 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 4. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,189 ada, 34 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 5. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,526 ada, 36 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 6. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,725 ada, 4 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 7. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1132 ada, 23 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 8. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1133 ada, 70 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 9. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1167 ada, 2 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 10. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1303 ada, 41 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 11. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1308 ada, 1 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 12. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1364 ada, 48 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 13. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1426 ada, 51 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 14. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1733 ada, 23 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 15. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1845 ada, 26 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 16. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1913 ada, 195 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 17. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1928 ada, 5 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 18. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2092 ada, 7 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 19. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2283 ada, 12, 14 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 20. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2472 ada, 34 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 21. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2654 ada, 17 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 22. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2701 ada, 22, 36 parsellerde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 23. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2821 ada, 14 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 24. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2830 ada, 2 parselde itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 25. Mevlanakapı Mahallesi 1400 ada’nın Yenileme Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 26. Fatih, Eski: Sinanağa Yeni:Zeyrek Mahallesi 2419 ada 14 parsel sayılı 2622.00m2 alanlı taşınmaz üzerinde bulunan 1581.57m2 alanlı yapı ve bahçenin +260.42m2 alanlı yol fazlası alanın 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin(e) bendi gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 5(Beş)yıl süre ile tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin