-A A+

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2016 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05 ARALIK 2016 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. 2017 Yılı Ruhsat Ücret tarifesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.
  2. 2017 Yılı Ruhsat Harç tarifesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.
  3. Araç alımı ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
  4. Mevlanakapı Mahallesi 1492 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. 1127 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında memur kadroların ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin