-A A+

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02 MAYIS 2016 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 1809 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 2. 2661 ada, 1-2 parseller- kadastral boşluk 2639 ada, 1 parsel ve kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 3. 1105 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 4. 2355 ada, 5,6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 5. 1879 ada, 53 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 6. Süleymaniye Yenileme Alanı 531 ada Yenileme Avan Projeleri ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 7. Şehir Temizliği İhalelerinin Yıllara Yaygın Yapılması ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi
 8. Plan notlarının IV-E-4 ve IV-E-8 sayılı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 9. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı payı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 10. Yenileme Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi
 11. 2015 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin