-A A+

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI 2017 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 859 ada 35,36 parseller ve kısmen yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  2. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 300 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  3. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 70 ada 107(E:1-2-3) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. 515 ada 1 parseldeki Unkapanı Un Değirmeni projelerinin hazırlatılması ve restore edilmesi için İstanbul Ticaret Borsası ile Protokol yapılması ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. Sulukule Müzik Okulu Binası Alt kat dükkanların satın alınması ya da 10’ar yıllığına kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, 2636 Ada 3-4-5-6 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  7. Fatih, Balat Mahallesi 1891 adada ihdas edilecek alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) bendi gereği 25 yıllığına İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin