-A A+

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI 2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02 MAYIS 2017 SALI
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. 2016 yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  2. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1159 Ada 10-11 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  3. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi 1567 Ada, 146 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2191 Ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2702 Ada 11 Parsele İlişkin1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, 3007 Ada 162 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  7. Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin