-A A+

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02 ARALIK 2019 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2020-2021 Yılına Sâri İşler (1. ve 2. Bölgelerimizdeki Park ve Yeşil Alanlarının Çevere Düzenlemesi ve Tadilatı İşleri ) ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
 2. Fatih İlçesi Dahilindeki Okulların, Aile Sağlık Merkezlerinin ve Dini Kurumların Bakım Onarım ve Yenileme İşi’nde önceki yıllarda olduğu gibi ilçemizde bulunan okulların, aile sağlık merkezlerinin ve dini kurumların yapım, bakım ve onarım işlerinin, Belediyemizce 2020 yılında da yapılabilmesi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. Fatih İlçesi Dahilindeki Diğer Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi’nin ihaleye çıkılarak, Belediyemizce 2020 yılında yapılabilmesi ile ilgili İşletme Müdürlüğünün teklifi.
 4. 2019-2020 Yıllara Sari İş (İstanbul İli, Fatih İlçesi Sosyal-Ekonomik ve Fiziksel Yapı Çözümlemesi, Mekansal Projelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Hizmet Alım İşi ) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 707 Adanın Ada Avean Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 6. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1315 Adanın Ada Avean Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. Derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 8. Nikah Ücret Tarifesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 9. 2020 yılında uygulanacak olan İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, İşgal harcı, Tezgah Kurma Bedelleri, Arşive Expertiz Ücreti ve Belediyemiz sınırları içerisinde Televeizyon, Film, Reklam çekim ücret tarifeleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 10. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yaveuz Sultan Selim Mahallesi 2479 Ada 8, 9, 10 Parsellere İlişkin UİP:2657,606 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 70 Ada 85 Parsele İlişkin UİP:2657,601 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 66 Ada 98 Parsele İlişkin UİP:2657,600 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 13. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 81 Ada 12 Parsele (Eski 8 ve 9 Parseller) İlişkin UİP:2657,602 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 14. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1020 Adaya İlişkin UİP:2657,604 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 15. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2381 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin UİP:2657, 605 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 16. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 36 Ada 19 Parselin Bir Kısmı, 11 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin UİP:2657,599 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin