-A A+

2019 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2019 YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02 EYLÜL 2019 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 2. 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 3. 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 4. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 800 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 180 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 6. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 799 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 724 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 796 Adanın Revize Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 717 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 10. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 739 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. Süleymaniye Yenileme Alanı 971 Adanın Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. Süleymaniye Yenileme Alanı 519 Ada 5,21 Ve 22 Parsellere Ait Tadilat Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 13. Süleymaniye Yenileme Alanı 526 Ada 25,27 Ve 33 Parsellere Ait Tadilat Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 14. Süleymaniye Bölgesi Yenileme Alanı 494 numaralı adaya ilişkin yenileme avan projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 15. Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 2333 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 16. 3 adet motosiklet hibesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 17. 1 adet kamyonet hibesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 18. 2019-2020 Yılına Sâri İşler ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
 19. 2339 ada 8 parsel üzerindeki binanın 3 (üç) yıllığına İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmesi ve protokol yapılabilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 20. Ünvan Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdrülüğünün teklifi.
 21. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2599 Ada, 262 (Eski 257 Parsel Ve Kadastral Boşluk) Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin