-A A+

2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı(2607 ada, 36 parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 2. İstanbul İli Fatih İlçesi Dâhilindeki Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 722 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 4. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 726 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 786 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 6. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 143 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 152-153 Adaların Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 112 ve 2816 Adaların Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 776 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 10. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 179 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. Fener-Ayvansaray Arası Sahil Kesimi Yenileme Alanı içerisinde kalan 2830 ada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 65 ve 66 parsellere (Ayvansaray Üniversitesi) ait Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1277 Ada, 1 Parsele İlişkin UİP:2657,546 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 13. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi, 1819 Ada 5 Ve 68 (Eski Kadastral Boşluk) Parsellere İlişkin UİP:2657,547 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 14. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi 1828 Ada 93 Parselde Sağlık Ek Hizmet Binası Yapılması İşi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 15. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı(33 Adet Çeşme) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin