-A A+

2019 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04 KASIM 2019 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  2. İstanbul İli Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi 2830 Adanın Bir Kısmı Yenileme Avan Projesine İlişkin PIN: UİP-2657,593 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  3. İstanbul İli Fatih İlçesi Binbirdirek Mahallesi 101 Ada 48 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP-2657,594 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. İstanbul İli Fatih İlçesi Cankurtaran Mahallesi 67 Ada 7 Ve 33 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP-2657,592 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, Davutpaşa Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesine İlişkin UİP:2657,597 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbülefendi Mahallesi, 1177 Ada 166 Parsel Ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin UİP-2657,595 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  7. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacıkadın Mahallesi, 512 Ada 4, 8 Ve 10 Parsellere İlişkin UİP-2657,596 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin