-A A+

2020 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.10.2020
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 0
OTURUM: 0

MECLİS GÜNDEMİ

1. Nişanca Yenileme Alanı 162 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

2. Nişanca Yenileme Alanı 182 Ve 183 Adalar Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

3. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 2579 Ada 6, 10 Ve 11 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin KUİP- 34921198 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

4. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 626 Ada 92 Parsele İlişkin KUİP-34251696 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

5. İstanbul İli Fatih İlçesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapım İşi ile ilgili İşletme Müdürlüğünün teklifi.

6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi Unkapanı Yenileme Alanı 1043 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin KUİP-34554587 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

7. 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

8. 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin