-A A+

2020 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.11.2020
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Mobil Ve Oyun Dünyası(MOD İstanbul) ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 3. Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 4. Nişanca Yenileme Alanı 703 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. Nişanca Yenileme Alanı 729 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 6. Nişanca Yenileme Alanı 134 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. Nişanca Yenileme Alanı 123 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. Nişanca Yenileme Alanı 117 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. 2021 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi Dahilindeki Okulların, Aile Sağlık Merkezlerinin, Dini Kurumların ve Muhtarlık Hizmet Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teklifi
 10. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1272 Ada 4, 24 Ve 34 Parsele İlişkin KUİP-34974469 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
  Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2177 Ada 13, 14, 15, 22 Ve 23 Parsel İle 2179 Ada 10 Parsele İlişkin KUİP-34548296 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1186 Ada 24 Parsel, 1189 Ada 4 Ve 5 Parseller, 1204 Ada 21 Parsel, 1217 Ada 13 Ve 14 Parsellere İlişkin KUİP-34577832 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 13. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Mahallesi, 1176 Ada 219, 249, 250 Ve 301 Parseller İle 1176 Ada 152 Parselin Bir Kısmı Ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin KUİP- 34251189 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin