-A A+

2020 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06 OCAK 2020 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2020 Yılı Belediye Meclisi Çalışma Takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi Kapalı Spor Kompleksi Yapılması İşi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 4. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 680 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 6. Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 7. İstanbul İli Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşmesi Sokağı 1830 Ada 3 Parsel De Kapalı Spor Salonu Yapılması İşi Ve İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Camii Abdesthane Ve Tuvalet Yapılması İşi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 8. 34FM6058 Ve 34FM6258 Plakalı Aracın Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetlerinin Müdürlüğünün teklifi.
 9. Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 10. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 122 Adanın Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. Başkanlığımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve İlgili Kurumlar arasında protokol yapılmasıyla ilgili Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. 1990 ada 17 parsel sayılı, 470,65 m2 yüzölçümlü taşınmazda Başkanlığımızın 689/9413 oranında hissemizin satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 13. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1836 Ada 14 Parsele İlişkin UİP:2657,608 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 14. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1073 Ada 128 Parsele (E:76 - 77) İlişkin UİP:2657,609 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 15. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 1 Ada 21 Parsele İlişkin UİP:2657,610 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 16. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 2479 Ada 7, 8, 9, 10 Parsellere İlişkin UİP:2657,611 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 17. 1023 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Ve 10 Parsellere Ait Yenileme Ada Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 18. Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Sağlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin