-A A+

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.07.2020
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Encümen Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2019 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kapalıçarşı Ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kira Erteleme Ve Dondurma ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2019 yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Yedikule Mahallesi 1265 Ada 18 Parseldeki Yedikule Hisarına Ait Güney Pylon Kulesi, Giriş Kulesi Ve Güney Pylon Kulesi İle Yedinci Kule Arasında Kalan İç Duvarın 2. Etap Restorasyonu Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi/2020-2021 Yılına Sâri İşler ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi, 1340 Ada 28 Parsele İlişkin KUİP-34559679 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1065 Ada 95 Parsele İlişkin KUİP-34895323 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 4 Ada 1 Parsele İlişkin KUİP-34566760 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 84 Ada 6 Parsele İlişkin
  KUİP-34126299 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 323 Ada 3 Parsel Önü
  Kadastral Boşluğa İlişkin KUİP- 34238117 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2356 Ada 10 Parsele İlişkin KUİP-34573889 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2572 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Ve 11 Parsellere İlişkin KUİP- 34742515 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 101 Ada 18-19 Parseller İle
  226 Ada 1-10 Parsellere İlişkin KUİP- 34190126 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2352 Ada 13 Ve 14
  Parsellere İlişkin KUİP-34413952 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 200 Ada 7
  Parsele İlişkin KUİP-34113717 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1158 Ada 1 Parsele İlişkin
  KUİP-34785143 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 662 Ada 26 Parsele İlişkin
  KUİP-34016017 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada 21 Parsele İlişkin
  KUİP-34403416 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, 3000 Ada 18 Parsele İlişkin KUİP-34309152 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1565 Ada 28 Parsele İlişkin
  KUİP-34231027 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2261 Ada 6 Parsele
  İlişkin KUİP-34223907 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2020-2021 yıllara sari iş (Zeyrek Bölgesi 11 Adet SMÖ Tescilli Eser Yapının Basit Bakım Onarımı Yapım İşi) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 689 Ada 27
  Parsele İlişkin KUİP-34570424 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü oluşturulması ve İşletme Müdürlüğü kadro cetvelinin 5.sırasındaki 5. derece Bekçi kadrosunun unvan ve derece değişikliği yolu ile 1.derece Kültürel Miras Koruma Müdürü olarak değiştirilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1828 Ada 25-32-33 Parsellerin Projelendirilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2106 Ada, 2, 4, 6, 7 Ve 9 Parseller İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Revize Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1 (bir) adet kapalı kasa araç alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli Fatih İlçesi Başkanlık Binası Kütüphane Yapılması İşi/2020- 2021 Yılına Sâri İşler ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Yetkilendirme (Sıfır Atık Projesi) ile ilgili İşletme Müdürlüğünün teklifi.

 1. Memur Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Kadın, Hoca Gıyasettin Ve Yavuz Sinan Mahalleleri, Süleymaniye Yenileme Alanı, 506, 532, 535, 551 Ve 553 Adalar Yenileme Avan Projelerine İlişkin KUİP-34599561 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada), 1844 Adaya İlişkin UİP- 2657,612 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, Bulgur Palas Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesine İlişkin KUİP-34424389 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2106 Ada 4 Ve 6 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin KUİP-34948387 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin