-A A+

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.12.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (930 Ada 10 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1380 Ada 25 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1160 Ada 97 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1129 Ada 29 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 yılı Ücret Tarifesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

 1. Görev ve Çalışma Yönetmeliği Güncellemesi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

 1. Yeniden Düzenlenen Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Neslişah Mahallesi 2599 Ada 262 Parsel sayılı taşınmazın (A) ile gösterilen 239,45 m2 kısmının Trafo Merkezi için 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. Ekli listelerde belirtilen Taşınmazların Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1 ada 22 ve 23 sayılı Belediyemiz malı taşınmazların Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve nitelikleri belirtilen gayrimenkullerin ihtiyaç halinde satışının yapılabilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1981 Ada 1 Ve 53 Parsellere İlişkin TEKLİF-34217062 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1567 Ada 137 Parsel İle 49,50, 51, 52 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34665197 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 389 Ada 34 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34791488 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2639 Ada 1 Parselin Bir Kısmı, 2661 Ada 1, 2, 3 Parsellerin Bir Kısmı Ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34846889 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 626 Ada 39, 75,83 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa (Eski 57, 76, 77, 82, 84Parseller) İlişkin TEKLİF-34881425 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 238 Ada 24 Parsel İle 20 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34237816 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 877 Ada 20 Parsele İlişkin TEKLİF-34111526 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kara Surları Bölgesi Millet Bahçesi 1.Etap Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kara Surları Bölgesi Millet Bahçesi 2.Etap Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kara Surları Bölgesi Millet Bahçesi 3.Etap Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kara Surları Bölgesi Kemikli Burun Sosyal Tesisi Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme Alanı, 801 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Tescili ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2021 yılı bütçesinden aktarmaların yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Belediye Bütçesine ek ödenek konulması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nikah Ücret Tarifesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifeleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin