-A A+

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.09.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1459 Ada, 44 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Bedelsiz Devir ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. UCLG-MEWA Üyelik ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Ayvansaray Spor Kompleksi Ücret Tarifesi ile ilgili Gençlik ve Spor Müdürlüğünün teklifi.

 1. Draman Spor Kompleksi Ücret Tarifesi ile ilgili Gençlik ve Spor Müdürlüğünün teklifi.

 1. Araç Tahsis Talebi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, 1181 Ada Revize Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 107 Ada 11 Ve 21 Parsellere İlişkin Revize Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Bedelsiz Devir (2712 ada, 295 parsel) ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 1917 Ada 1, 7 ve 8 Parsellere İlişkin TEKLİF-34727533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Sulukule Yenileme Alanı Yenileme Avan Projeye İlişkin TEKLİF-34658361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 35 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-34705062 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 430 Ada 5 ve 6 Parsellere İlişkin TEKLİF-34291533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa ve Tahtakale Mahalleleri, 285 Ada 86 Parselin Bir Kısmı, 373 Ada 31 Parsel ve 385 Ada 6 Parsele İlişkin TEKLİF-34372850 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1221 Ada 8 Parsel İle 1227 Ada 18 Parsele İlişkin TEKLİF-34924714 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan, Sururi ve Taya Hatun Mahalleleri, 258 Ada 70, 71, 73 Parsel, 315 Ada 34, 37, 38, 39 Parsel ve 337 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34085642 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada 82 Parsele İlişkin KUİP-34094488 Plan İşlem Numaralı1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 471 Ada, 51 Parsele İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 258 Ada, 167 Parsele İlişkin UİP:2657,559 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin