-A A+

2021 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 01.11.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2022 Yılı İstanbul İli Fatih İlçesi Dahilindeki Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 1. Süleymaniye Yenileme Alanının 572 Ada 6, 40 ve 54 Sayılı Parsellere Ait Revize Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 1. 2022 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dahilindeki Okulların, Dini Kurumların, Muhtarlık Hizmet Binalarının ve Sağlık Kurumlarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (930 Ada 10 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.
 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran ve Hocapaşa Mahalleleri, 1 Ada 20 Parsel Doğusu Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34679260 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahalleleri, 2126 Ada 46, 48 Parsellere İlişkin TEKLİF-34874724 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 1. Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Tescili ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 1877 Ada 25 Parsele İlişkin TEKLİF-34748433 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2530 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34988950 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi, 1332 Ada 1, 2, 3, 4, 11, 12,13, 16, 17 Parseller İle 1341 Ada 2, 3,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Parsellere İlişkin TEKLİF-34409616 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1567 Ada 80, 81, 82, 83 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34387124 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin