-A A+

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 17.05.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1- 2020 yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

2- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Mahallesi, 1306 Ada 1 Parsel Ve 1177 Ada 46, 47 Parsellere İlişkinTEKLİF-34770416 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

3- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1828 Ada 87 Parsel Ve2692 Ada 4 Parsele İlişkin TEKLİF-34023008 Plan İşlem Numaralı 1/1000Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

4- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 27 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34471144Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

5- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 256 Ada 15, 16, 17 Ve 32Parsel İle 259 Ada 82 Ve 83 Parsele İlişkin TEKLİF-34114753 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

6- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 277 Ada 29 Parsel, 278Ada 30 Parsel, 330 Ada 2 Parsel Ve334 Ada 8 Parsele İlişkin TEKLİF-34597434 Plan İşlem Numaralı 1/1000Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin