-A A+

2021 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04/01/2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. 2021 Yılı Belediye Meclisi Çalışma Takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  1. 1172 Ada 10 Parsel Ve 1173 Ada 13 Parseldeki Lojman Yapısının Projelendirilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  1. 2147 numaralı trafo merkezi deplasesi (2 Ada 40 Parsel) ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  1. Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  1. 2021 Yılı Ücret Tarifesi ek teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
  1. 2021 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün teklifi.
  1. Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin