-A A+

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.07.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (626 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Parseller) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 243 Ada 3 Parsel Ve 261Ada 22 Parsele İlişkin TEKLİF-34751698 Plan İşlem Numaralı 1/1000Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan, Rüstempaşa Ve Tahtakale Mahalleleri,277 Ada 52 Parsel, 338 Ada 13 Ve 14Parsel, 392 Ada 4 Parsel, 396 Ada 2, 4Ve 5 Parsele İlişkin TEKLİF-34360661 Plan İşlem Numaralı 1/1000Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 422 Ada 8 Parsele İlişkinTEKLİF-34499015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 339 Ada 221, 222, 223,224, 225, 231, 232, 233, 234 Ve 253Parsele İlişkin TEKLİF-34095924Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 339 Ada 328 Parsel İle 349Ada 3, 4, 16, 19 Ve 35 Parsele İlişkinTEKLİF-34474897 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 744 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Sulukule Yenileme Alanı Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kara Surları Bölgesi Yenileme Alanı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2021-2022 Yılına Sâri İşler.-Yetkilendirme ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Gönüllü Turizm Elçileri (Ask Me) ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin