-A A+

2022 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.12.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2023 Yılı İstanbul İli Fatih İlçesi Dahilindeki Kamu Binalarının Tadilatı ve Yenileme İşi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1020 Ada 1 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1160 Ada 16 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2419 Ada 35 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet damperli kamyon tipi aracın Belediyemize hibe edilmesiyle ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 yılı Ruhsat Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.

 1. KUİP-34106806 PIN numaralı 191 ada, 36 parsel 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliğine İtiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 324 Ada 21 Parsele İlişkin TEKLİF-34430825 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 yılında uygulanacak olan Arşiv Expertiz Ücret tarifesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 yılında uygulanacak olan Nikah Ücret Tarifesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1411 Ada 8 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2650 Ada 12 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu ve Başkanlığımız arasında protokol yapılmasıyla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Tarihi çeşmelerin projelendirilmesi, basit-bakım onarımlarının ve/veya restorasyon uygulamalarının yaptırılabilmesi konusunda İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından ödenek sağlanabilmesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Yılında Uygulanacak Tarifeler ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1160 Ada 12 Parsele İlişkin TEKLİF-34173161 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı,724 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34188823 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölç. KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı,137 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34787478 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölç.KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı,803 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34730361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölç. KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı,1313 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34534897 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölç. KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı,773 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34764996 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölç. KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı,141 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34420661 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin