-A A+

2022 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 03.10.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2023 Yılı için Tesis Ücret Tarifesi ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 2130 Ada 131 parselin bir kısmı ve 132 Parsele İlişkin TEKLİF-34271688 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli Fatih İlçesi Ali Kuşçu Mahallesi 1459 Ada 44 Parselde Tescilli Kütüphane Yapısının (Eski Jimnastik Salonu) Rekonstrüksiyon Uygulama İşinin 2022-2023Yıllarına Sari olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1065 Ada 39 ve 41 Parseller) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet damperli kamyon tipi aracın Belediyemize hibe edilmesiyle ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi 1817 Ada 50 Parsele İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Süleymaniye Yenileme Alanı 515 Ada 1 Parsel Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1019 Ada 27 Parsele İlişkin TEKLİF-34739634 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 129 Ada 5 ve 6 Parsellere İlişkin TEKLİF- 34362480 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 88 Ada 21 Parsele İlişkin TEKLİF- 34509534 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 1111 Ada 6 Parsele İlişkin TEKLİF- 34440363 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 28 Ada 12 Parsele İlişkin TEKLİF- 34623771 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, 1600 Ada 67 Parsele İlişkin TEKLİF-34359034 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin