-A A+

2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.09.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Gönüllü Turizm Elçileri (Ask Me) ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 Yılı Aylık Maktu Mesai Ücretinde Değişiklik Yapılması ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1458 Ada 6 - 7 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2241 Ada 31 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Ek Bütçe İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (100 Ada) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Belediyemiz mülkü taşınmazlar hakkında satış kararı alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2694 Ada 12 Parsele İlişkin TEKLİF-34617407 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1889 Ada 50 Parsele İlişkin TEKLİF-34224743 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2648 Ada 26 ve 27 Parsellere İlişkin TEKLİF 34304343 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 235 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF-34138160 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhsine Hatun Mahallesi, 727 Ada 37 Parsele İlişkin TEKLİF-34849224 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1842 Ada 14 ve 15 Parsellere İlişkin TEKLİF-34837179 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2294 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-34018852 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 325 Ada 164 Parsele İlişkin TEKLİF-34285216 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2887 Ada 1 ve 2 Parsellere İlişkin TEKLİF-34447850 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Yılı Amatör Spor Kulüplerine Yardım yapılabilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Araç satın alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi Arasında Okul öncesi Eğitim Çalışmaları İşbirliği Protokolü ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih Belediyesi ile Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak hizmet işbirliği protokolünün yapılması hususunda Belediye Başkanımıza yetki verilmesiyle ilgili Kültür İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İl Emniyet Müdürlüğüne malzeme temini ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin