-A A+

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.06.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Fatih Belediyesi bütçe içi işletme kurulması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1420 Ada 55 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 76 Ada, 33 parsele ilişkin TEKLİF-34811026 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, Ocaklı Sokağında bulunan 2013 ada 14 Parselde Bulunan Uncu Hafız Medresesi Uygulama İşinin 2022-2023 Yıllarına Sâri olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Karagümrük Mahallesi 2486 Ada 27-79 Parsellerde Park Yapım İşi’nin 2022-2023 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Üç Adet Mobil Geri Getirme Aracının Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1160 Ada, 97 Parseldeki Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapının Restorasyonu Uygulama İşi”nin 2022-2023 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1859 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34410289 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2230 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF- 34756242 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 83 Ada 5 Parsele İlişkin TEKLİF- 34847996 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 71 Ada 10 Parsele İlişkin TEKLİF- 34813361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 102 Ada 10 Parsele İlişkin TEKLİF- 34709551 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme Alanı 798 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme Alanı 996 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme Alanı 817 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Norm Kadro Düzenlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin