-A A+

2022 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.11.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1 (bir) adet fantuzi tipi çekici araç satın alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi Dahilindeki Eğitim Kurumları ve Muhtarlık Hizmet Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi ile 2023 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi Dahilindeki Dini Kurumların ve Sağlık Kurumlarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 2 Ada 22 Parsele İlişkin TEKLİF- 34952053 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 296 Ada 12 Parsele İlişkin TEKLİF-34848243 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1052 Ada 19 Parsele İlişkin TEKLİF-34663108 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2876 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF- 34708171 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Süleymaniye Yenileme Alanı 494 Ada 1 Parsel Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1378 Ada 42 Parsele İlişkin TEKLİF-34441798 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 1921 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF-34337988 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2893 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-34576798 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşinin İhale Yoluyla Yapılması ile ilgili İşletme Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 1178 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34885197 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2647 Ada 13 Parsele İlişkin TEKLİF-34950589 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 27 Ada 61 (eski 23) Parsele İlişkin TEKLİF- 34794734 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 299 Ada 72 Parselde Bulunan III. Osman Çeşmesi Restorasyon Uygulama İşi’nin 2022-2023 yıllarına sari olarak yürütülmesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2703 Ada 3 ve 43 Parseller) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Süleymaniye Yenileme Alanı 618 ada 19 parsel Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Süleymaniye Yenileme Alanı 572 ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Yedikule-Yenikapı I. Etap Yenileme Alanı 1165, 1265 ve 1266 Adalara İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 618 ada avan projesine İlişkin TEKLİF-34459361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin