-A A+

2022 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.03.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (146 Ada 14 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2411 Ada 23 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi Kent Temizliği Hizmetinde Kullanılacak Araç Kiralama İşi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1132 Ada 45 Parsele İlişkin TEKLİF-34857125 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2262 Ada 21 Parsele İlişkin TEKLİF-34417343 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 406 Ada 24 Parsele İlişkin TEKLİF- 34967996 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2962 Ada, 2 parsele ilişkin TEKLİF-34119961 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 76 Ada, 33 parsele ilişkin TEKLİF-34811026 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2543 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF- 34900208 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 Yılı Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Ücret Tarife Teklifi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin