-A A+

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 09.05.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 617 ada, park alanında kalan taşınmazın 48,95 m² lik kısmın 1 TL iz bedel üzerinden 25 yıllığına bir kamu kuruluşu olan TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Araç ve İş Makinesi Satın Alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme alanı 783 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli Fatih İlçesi Balat Mahallesi Aspar Su Haznesi (1913 Ada Etrafındaki Kadastral Boşluk) Restorasyonu Uygulama İşinin 2022-2023 Yıllarına Sâri olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi Aksaray Sanat Meydanı ve Zeminaltı Otopark Projesine ilişkin yenileme Avan projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 122 Ada 15 ve 16 Parsellere İlişkin TEKLİF-34796669 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 283 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF-34208451 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 120 Ada 11 Parsele İlişkin TEKLİF- 34234388 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1387 Ada 19 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34360679 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 54 Ada 28 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34784515 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 218 Ada 60 Parsele İlişkin TEKLİF-34473198 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2381 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF- 34279351 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P.Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraçishak Mahallesi, 730 Ada 62 Parsele İlişkin TEKLİF- 34049251 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. KUİP-34405098 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1459 Ada 44 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2021 yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Mimar Sinan Yenileme Alanı Yenileme Avan Projeye İlişkin TEKLİF- 34298633 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İş makinası alınması için İller bankasından kredi kullanılabilinmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin