-A A+

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04.04.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1.Encümen üyeleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

2.İhtisas Komisyonlarına üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

3. Fatih Belediye Başkanlığının 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arası Faaliyet Raporu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

4.Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

5.Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2068 ada 33 parselde bulunan 2 adet Fatih Belediyesine ait dairenin satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

6.Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1160 Ada 76 Parsele İlişkin TEKLİF-34784897 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

7.Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2290 Ada 15 Parsele İlişkin TEKLİF- 34149988 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

8.Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2858 Ada 11 Parsele İlişkin TEKLİF-34172461 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

9.Nişanca Yenileme Alanı 702 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

10.Nişanca Yenileme Alanı 108 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

11.Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 715 Ada 45 (Eski 31 ve 32) Parsele İlişkin TEKLİF- 34080717 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin