-A A+

2022 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 03.01.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2022 Yılı Belediye Meclisi Çalışma Takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2262 Ada 14 Parsele İlişkin TEKLİF-34211852 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikli ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1842 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34784551 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1913 Ada 119 Parsele İlişkin TEKLİF-34059624 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1051 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-34185916 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 305 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-34990452 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 1323 Ada 9 Parsele İlişkin TEKLİF-34793261 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin