-A A+

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 4. TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.02.2022
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2022 Yılı Aylık Maktu Mesai Ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 Yılı Arşiv Expertiz Ücret Tarifesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme Alanı 156 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme Alanı 728 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca Yenileme Alanı 704 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kültür Merkezleri, Semt Konakları ve Çok Amaçlı Salon Ücret Tarifesi ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2650 Ada 12 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kapalıçarşı ve Çevresi Kentsel Yenileme alanı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kitap Ücretinin Belirlenmesi ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2581 Ada 25 Parsele İlişkin TEKLİF-34702670 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 276 Ada 4 Parsele İlişkin TEKLİF-34484615 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2380 Ada 1 Parsel Cerrahpaşa İstasyonu Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İşletme Müdürlüğünün teklifi.

 1. Trampa İşlemi Yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin