-A A+

2023 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04.12.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Mülkiyeti idaremize ait olan Kâtip Muslahattin Mahallesi 1891 ada 30 parselin belediyemizin vergi borçlarına mahsuben Hazine adına tescilinin yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fener Balat Yenileme Alanı 2871 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fener Balat Yenileme Alanı 2308 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Yedikule Mahallesi, 1265 ada 18 parselde bulunan Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nin bilabedel rekonstrüksiyon uygulamasının yapılması yönünde protokol yapılması hususunda Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Yılında Uygulanacak Tarifeler ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Ek Bütçe ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 yılı bütçesinden aktarmaların yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2694 Ada 4 Parsele İlişkin TEKLİF-341037094 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 120 Ada 17 Parsele İlişkin TEKLİF-341037100 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 1119 Ada 5 Parsele İlişkin TEKLİF-341037125 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 300 Ada 14 Parsel ve 13 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-341037143 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 748 Ada 1 ve 37 Parsellerin Doğusundaki Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-341037147 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 2. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2477 Ada 28 Parsele İlişkin TEKLİF-341037154 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2479 Ada 11 ve 12 Parsellere İlişkin TEKLİF-341037168 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Yetkilendirme (Yenikapı Yalı Camii) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Unkapanı Yenileme Alanı 2202 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2703 Ada 43 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1412 Ada 46 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1341 Ada 3, 4, 7 Parseller) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1341 Ada 21 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-341037207 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Arşiv Expertiz Ücret Tarifesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nikâh Ücret Tarifesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Yılı Ruhsat Harç Tarifesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kadro Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kültür Merkezleri, Semt Konakları ve Çok Amaçlı Salon Ücret Tarifesi ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

 1. Araç Hibe Talebi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

MECLİS GÜNDEM EKLERİ

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1266 ve 1165 Adalara İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin