-A A+

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04.09.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1129 Ada 41 Parsel) ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.
 2. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 3. İBB tarafından ilçe belediyelerine yapılacak yardım ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 4. Yetkilendirme ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.
 6. Cemal ÇELİK tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet 2023 model yılına haiz tek kabin kamyonet cinsi araç hibesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 7. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2830 Ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 64 parsellere İlişkin TEKLİF-341024903 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. Fener Balat Yenileme Alanı 2645 Ada Yenileme Avan Projesi teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhsine Hatun Mahallesi, 727 Ada 35 Parsele İlişkin TEKLİF-341024999 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 10. Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 11. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2645 Adaya İlişkin TEKLİF- 341025054 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1880 Ada 18, 19, 20, 21 Parsellere İlişkin TEKLİF-341024928 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 13. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhsine Hatun Mahallesi, 722 Ada 3 Parsele İlişkin TEKLİF- 341024899 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 14. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvar Bey Mahallesi, 179 Ada 37 ve 38 Parsellere İlişkin TEKLİF-341024956 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 15. 2023 Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.
 16. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Hüsrev Mahallesi, 566 Ada 36 Parsele İlişkin TEKLİF-341025036 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 17. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 1839 Ada 11, 14, 16 Parsellere İlişkin TEKLİF-341025045 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 18. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvar Bey Mahallesi, 704 Ada 19 Parsele İlişkin TEKLİF-341025048 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 19. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 104 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-341025051 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 20. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 103 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF-341025052 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 21. Otopark Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 22. Ek Bütçe ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

MECLİS GÜNDEM EKLERİ

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2180 Ada 13 Parsele İlişkin TEKLİF-341025006 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Bilgileri verilmiş olan tescilli kültür varlıklarına yönelik proje ve restorasyon ihalelerinin 2023-2024 yıllarına sari olarak yapılabilmesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. İsimleri belirtilmiş olan Restorasyonu Uygulama İşlerinin 2023-2024 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin