-A A+

2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.06.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Belediyemizin Başkanlık Makamınca kullanılmak üzere 1 (bir) adet TOGG Marka, elektrikli, SUV binek araç alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Bulgur Palas Yenileme Avan Projesi (2390 ada, 109 ve 110 parseller) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Belediyemiz bünyesinde bulunan işletmelerimize ait tüketilen enerji karşılığı olarak 8 MW gücünde “Arazi Güneş Enerji Santrali” kurmak için Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Derbent Köyü, 210 ada, 181 parsel ve 210 ada 291 parselde bulunan ham toprak arazinin irtifak hakkıyla tarafımıza kiralanması ile ilgili tüm işlemler için, imza yetkisinin Belediyemiz İşletme Müdürü Fatih EROL’a verilmesi ile ilgili İşletme Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1288 Ada 22 Parsele İlişkin TEKLİF- 341016800 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği Teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1134 Ada 9 Parsele İlişkin TEKLİF- 341016809 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2250 Ada 5 Parsele İlişkin TEKLİF- 341016812 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 413 Ada 39 Parsele İlişkin TEKLİF- 341016820 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, 321 Ada 25 Parsele İlişkin TEKLİF-341016830 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 238 Ada 41 Parsele İlişkin TEKLİF- 341016834 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Balat Mahallesi, 1890 Ada 34 Parsel ile 1891 Ada 32 ve 33 Parsele İlişkin TEKLİF- 341016840 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kültür Merkezleri, Semt Konakları ve Çok Amaçlı Salon Ücret Tarifesi ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Hüsrev Mahallesi, 963 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP-2657,584 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Plan Notlarının I-Plan Genel Hükümleri Başlığına Yeni Maddelerin Eklenmesine İlişkin KUİP-341005405 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1073 ada, 25, 27, 80, 91 ve 111 Parsellere İlişkin TEKLİF-341017131 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 2. Yetkilendirme ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin