-A A+

2023 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.05.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Fatih Belediyesi, Uncu Hafız Halil Medresesi Restorasyon ve Mimari Projesi doğrultusunda, bilabedel, şartsız ve koşulsuz olarak uygulamasının yapılıp İdaremize teslim edilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesine dayanarak Başkanlığımız ile ilgide kayıtlı başvuru sahibi firma ve İlgili Kurumlar arasında protokol yapılması için Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2022 yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2632 Ada 28 Parsele İlişkin TEKLİF-341012719 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 237 Ada 9 Parsele İlişkin TEKLİF-341012711 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1288 Ada 24 Parsel ve 25 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-341009855 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hırka-iŞerif Mahallesi, 1528 Ada 27 Parsele İlişkin TEKLİF- 341012650 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 197 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF- 341012704 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1842 Ada 30 Parsele İlişkin TEKLİF-341012700 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1084 Ada 32 Parsele İlişkin TEKLİF- 341012669 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Başkanlığımız ile SporToto Teşkilat Başkanlığı ve İlgili Kurumlar arasında ek protokol yapılması hususunda Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Norm Kadro Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi
 2. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, 2100 Ada 1 ve 2 Parsel, 3007 Ada 203 Parselin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2521 Ada 28, 29 ve 30 Parsele İlişkin TEKLİF- 341012883 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin