-A A+

2023 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 03.04.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Encümen üyeleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. İhtisas Komisyonlarına üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih Belediye Başkanlığının 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arası Faaliyet Raporu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçe Belediye Başkanlığı ile Fatih Belediye Başkanlığı’nın “Kardeş Şehir Belediyesi” kabul edilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2191 Ada 9 Parsel) ile ilgili Kültür Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 1876 Ada 31 Parsel ve Önü Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-341009641 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 735 Ada 10 Parsele İlişkin TEKLİF-341009673 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 736 Ada 44 Parsele İlişkin TEKLİF-341009734 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Emin Sinan Mahallesi, 168 Ada 26 Parsele İlişkin TEKLİF-341009769 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 2579 Ada 20 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-341009834 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 84 Ada 17 ve 19 Parsel ile 24 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF- 341009890 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1054 Ada 22 Parsele İlişkin TEKLİF- 341009807 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İlçemizde yağmur sularından kaynaklanan sorunların bertaraf edilmesine yönelik fenni uygulamaların yapılabilmesi amacıyla Fatih Belediye Başkanlığıyla İSKİ arasında protokol yapılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih ilçesi, Şeyhmehmet Geylani Mahallesi, 406 ada, 1 Parsele İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin