-A A+

2023 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.01.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2023 Yılı Belediye Meclisi Çalışma Takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1007 Ada 71 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (Topkapı Kaleiçi Meydanı) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Ayvansaray Mahallesi, 1818 Ada 15 ve 16 Parsel, 1868 Ada 20 Parsel, 2351 Ada 7 ve 8 Parsele İlişkin TEKLİF-341000180 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1842 Ada 29 Parsele İlişkin TEKLİF-341000171 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1828 Ada 10 Parsele İlişkin TEKLİF-341000150 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Ayvansaray Mahallesi, 2659 Ada 18 Parsel, 2662 Ada 4 Parsel ve 2679 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-341000133 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2023 Yılı Hizmet Bedeli Tarifesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesine istinaden Başkanlığımız ile ilgide kayıtlı başvuru sahibi firma ve İlgili Kurumlar arasında protokol yapılması için Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2177 Ada 13, 14, 15, 22, 23 ve 30 Parsele İlişkin TEKLİF- 341000466 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin