-A A+

2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.02.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. 2023 Yılı Aylık Maktu Mesai Ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

  1. Karışık (Kağıt-Karton, Plastik, Naylon, Metal ) Ambalaj Atıklarının Satışı İşi" ihalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre 01.03.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında 10 aylık açık teklif usulü ile yapılabilmesi ile ilgili İşletme Müdürlüğünün teklifi.

  1. Fatih Belediyesi Spor Merkezlerinde kullanılmak üzere gerekli “Fitness/Spor Malzemeleri Alımı” nın yapılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine dayanarak Başkanlığımız ile “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı” ve İlgili Kurumlar arasında protokol yapılması için Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1910 Ada 54 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF- 341003764 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2419 Ada 52 Parsele İlişkin TEKLİF-341003757 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 22 Ada 38 (eski 13 ve 14) Parsele İlişkin TEKLİF-341003742 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. Plan Notlarının I-Plan Genel Hükümleri başlığına yeni maddenin (I-43) eklenmesine ilişkin TEKLİF-341004660 plan işlem numaralı plan değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. İnşaat Sürecinde Kaldırım Kullanım Ücreti ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2867 adanın bir kısmı ile 2868, 2869, 2672 adalar Yenileme Avan Projesi Revizyonu ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin