-A A+

2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 03.06.2024
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan anıt eser niteliğindeki kültür varlığı yapıların proje ve/veya uygulamalarının yapılması konusunda İstanbul Valiliği’nden ödenek sağlanabilmesi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.
 2. “İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2650 Ada, 12 Parselde Yer Alan Anıt Eser Yapının Rekonstrüksiyonu Yapım İşi”nin 2024-2025 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. Fener Balat Yenileme Alanı 2874 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 4. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2305 Adaya İlişkin TEKLİF-341055957 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2306 Adaya İlişkin TEKLİF-341056000 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2021 Ada 45 Parsele İlişkin TEKLİF-341055899 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Mahallesi, 1170 Ada 10 Parsele İlişkin TEKLİF-341055926 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2873 Adaya İlişkin TEKLİF-341056003 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 27 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-341055932 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 10. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Hüsrev Mahallesi, 962 Ada 21 Parsele İlişkin TEKLİF-341055935 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 2120 Ada 30 Parsele İlişkin TEKLİF341055944 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. İlçemizde özellikle yetki ve sorumluluk alanımızda kalması yönüyle (ana arterler dışında kalan) diğer sokak ve caddelerde yağmur suyu hatlarının olmaması nedeniyle ilgi yazı içeriğinde belirtilen sorunların en aza indirilmesi amacıyla ilgili idare olan İSKİ ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasıyla ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 13. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Mimar Sinan Yenileme Alanı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KUİP-34049742 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 14. Belediye Hesapları ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 15. Kültür Merkezleri, Semt Konakları ve Çok Amaçlı Salon Ücret Tarifesi ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin